เทศกาลออกพรรษา ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง

เทศกาลออกพรรษา วันพระใหญ่ที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันจัดพิธีกรรมแห่งการเฉลิมฉลองมากมายในท้องถิ่น ล้วนสะท้อนพลังศรัทธาและอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรม     

Read more: เทศกาลออกพรรษา ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง

การแสดงมหากาพย์ รามายณะอาเซียน

ตามรอย “รามายณะ” หรือ รามเกียรติ์ จากมหากาพย์แห่งอุษาคเนย์ สู่การแสดง “โขน”ของไทย  “ละครโขล” ของกัมพูชา และ “ฟ้อนโขนพะลักพะลาม” ของลาว    

Read more: การแสดงมหากาพย์ รามายณะอาเซียน

วัฒนธรรม คุณค่าสู่มูลค่า

วัฒนธรรมเป็นยุทธศาสตร์ที่สร้างมูลค่าสร้างเศรษฐกิจและสร้างชาติได้จริงหรือ?

Read more: วัฒนธรรม คุณค่าสู่มูลค่า