ภาษาปลัง

ภาษาปลัง

คนปลังเรียกตนเองว่า ปลัง คาปลัง สามเต้า แต่คนส่วนใหญ่รู้จักคนกลุ่มนี้ในนามว่า ลัวะ เพราะคำว่าลัวะเป็นคำที่มีความหมายกว้าง เป็นคำเรียกกลุ่มคนดั้งเดิมของดินแดนสุวรรณภูมิ

Read more ...