วัวเทียมเกวียน เพชรบุรี

“วัวเทียมเกวียน” จากเครื่องมือการเกษตรที่ต้องใช้ทั้งฝีมือและภูมิปัญญา  สู่กีฬาพื้นบ้าน  และยกระดับเป็นการละเล่นแข่งขันประลองความเร็วชิงถ้วยพระราชทานฯ ... สืบสานมรดกภูมิปัญญาของชาติให้ยั่งยืน

Read more ...

ตำนานหมากรุก

 “รุกฆาต”อยากจะเป็นคนพูดคำนี้จริงๆนะ เวลาเล่น “หมากรุก” เพราะจะรู้สึกปลื้มมากที่ได้ชัยชนะในกีฬาแห่งเชาว์ปัญญาที่ต้องใช้ความคิดและสมาธิสูง 

Read more ...

การเล่นสะบ้าบ่อน

“การเล่นสะบ้าบ่อน” การละเล่นที่แฝงนัยยะของการตรวจสอบรูปร่าง หน้าตา กิริยามารยาท การสนทนา บุคลิกภาพ ของหนุ่ม-สาวชาวมอญ  

Read more ...

เรือยาวประเพณี

เรือยาวประเพณี

เรือยาวประเพณี

กีฬาพื้นบ้าน มรดกวัฒนธรรมแห่งสายนํ้า

Read more ...