รองเง็ง มรดกวัฒนธรรม ไทย–มลายู

ขาดไม่ได้นะจ๊ะ ! จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง งานมงคล หรืองานรื่นเริง ต้องมี รองเง็ง การแสดงพื้นบ้านในกลุ่มชาติพันธุ์มลายูที่มีอัตลักษณ์ และได้รับความนิยมแพร่หลาย

Read more ...

เค่ง ดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง

เค่ง เครื่องดนตรีโบราณชั้นสูงของม้ง มีรูปทรงแปลกตา ลีลาเป็นเอกลักษณ์ สื่อสารความสุขและทุกข์ร่วมกัน

Read more ...

กิงกะหร่า–โต

ติดตาม กิงกะหร่า และ โต รับเสด็จพระพุทธเจ้าในวันออกพรรษาของชาวไทใหญ่ 

Read more ...

ฟ้อนกลองตุ้ม

ฟ้อนกลองตุ้ม

ในความสวยงามของรูปภาพ อย่างที่ตาเห็น ล้วนมีองค์ประกอบของศิลปะหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น เส้น สี แสง เงา รูปร่าง รูปทรง เรื่องราว และการจัดองค์ประกอบภาพ 

Read more ...