ออนซอนบ้านเชียง

เก็บเกี่ยวประสบการณ์ประทับใจในถิ่นมรดกโลก ณ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “บ้านเชียง”

Read more: ออนซอนบ้านเชียง

หาดสองแคว... แง่งามวัฒนธรรมลาวเวียง

หมู่บ้านเล็กๆ กลางทิวเขา ณ บริเวณลำคลองตรอนไหลบรรจบสายน้ำน่าน ที่นี่ หาดสองแคว ชุมชนที่เต็มไปด้วยความงามของวัฒนธรรมลาวเวียง ... รอการมาเยือน

Read more: หาดสองแคว... แง่งามวัฒนธรรมลาวเวียง

เล่าขานตำนานไทลื้อ เมืองเชียงคำ

ย้อนรอยการเดินทางไกลของชาวไทลื้อ ที่หอบวิถีวัฒนธรรมงดงามมาลงหลักปักฐาน ณ เมืองเชียงคำ

Read more: เล่าขานตำนานไทลื้อ เมืองเชียงคำ