เครือญาติดนตรี วิถีอาเซียน

เปิดประตูเรียนรู้ดนตรีอาเซียน  ผ่านเครื่องดนตรีหลากหลาย ทั้งเครื่องสาย เครื่องเป่า และเครื่องตี

Read more ...

พุทธศิลป์อีสาน พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรม

ชื่นชมและเรียนรู้ศิลปะงานช่างพุทธศิลป์อีสาน ที่ล้วนมีพัฒนาการทั้งด้านรูปแบบและคติความเชื่อที่มีความเคลื่อนไหว สะท้อนวิถีสังคมแบบพื้นบ้านพื้นเมือง

Read more ...

ทิศทางของการแสดงพื้นบ้านในโลกยุคใหม่

ทิศทางของการแสดงพื้นบ้านในโลกยุคใหม่

การแสดงพื้นบ้านนั้นมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ที่ใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ใช้แสดงในงานเทศกาลและประเพณี หรือสามารถใช้เป็นกิจกรรมบันเทิงและสันทนาการที่สร้างรายได้ให้ชาวบ้าน ลองมาฟังนานาทัศนะจากศิลปิน ครูผู้สอน ผู้ถ่ายทอด และผู้มีบทบาทในการส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านว่าแต่ละท่านมีแนวคิดเช่นไร

Read more ...