ปลาร้า อาหารปลาหมัก อัตลักษณ์ประชาคมอาเซียน

“ปลาร้า” เครื่องชูรสความอร่อย อัตลักษณ์ประชาคมอาเซียน 

Read more ...

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

ติดตามเรื่องราวของความเชื่อ ความศรัทธา ของชาวปัตตานีและภูมิภาคใกล้เคียงที่มีต่อเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ผู้คนหลั่งไหลไปกราบไหว้ บนบาน ขอพร แล้วก็บังเกิดผลตามความปรารถนา

Read more ...

การแสดงมหากาพย์ รามายณะ อาเซียน

รามายณะของดินแดนอาเซียน ณ พม่า อินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์ คล้ายหรือต่างกันอย่างไร น่าสนใจ 

Read more ...

วัฒนธรรม และภูมิปัญญา อาหารชาติพันธุ์

บนพื้นที่สูงเป็นป่าเขาทุรกันดาร จึงต้องเลือกรับประทาน “อาหารเป็นยา” 

Read more ...

ดนตรีปีใหม่ ชาวไทยภูเขา ลีซู

ดนตรีปีใหม่ ชาวไทยภูเขา ลีซู

ประเทศไทย นอกจากจะประกอบด้วยชาวไทย และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และมีความสุขสมบูรณ์ บนพื้นที่สูงของภาคเหนือซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ตะเข็บชายแดน

Read more ...