พิพิธภัณฑ์บ้านดง โฮจิมินห์

ทำไม ท่านประธานโฮจิมินห์ หรือลุงโฮ แห่งเวียดนาม ถึงมีบ้านอยู่ที่จังหวัดพิจิตร?

Read more ...

หมู่บ้านหัตถกรรมตีมีด พิพิธภัณฑ์มีชีวิตแห่งบ้านอรัญญิก

หมู่บ้านหัตถกรรมตีมีด พิพิธภัณฑ์มีชีวิตแห่งบ้านอรัญญิก

Read more ...

เรื่องเล่าแห่งแสงและเงา พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง บ้านหนังสุชาติ ทรัพย์สิน

  ชวนเยือนพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงบ้านหนังสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ ฟังเรื่องเล่าแห่งแสงและเงา การแสดงพื้นบ้านที่ชาวปักษ์ใต้ชื่นชอบ

Read more ...

ไฟฝันงานศิลป์ ของ อินสนธิ์ วงค์สาม

สีสันแห่งประสบการณ์ชีวิต จิตใจ อารมณ์ แรงผลักดันสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะ ของ อินสนธิ์ วงค์สาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)

 

Read more ...

หอศิลป์เอมเจริญ

แวะหอศิลป์เอมเจริญ ยลจิตรกรรมล้ำค่า ณ ริมโค้งแม่น้ำแม่กลอง

Read more ...

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ พิพิธภัณฑ์ของพ่อ

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ พิพิธภัณฑ์ของพ่อ

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ พิพิธภัณฑ์ของพ่อ แหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุง เพื่อการเรียนรู้ด้านเกษตรพอเพียงสำหรับทุกวัย

Read more ...