หมู่บ้านหัตถกรรมตีมีด พิพิธภัณฑ์มีชีวิตแห่งบ้านอรัญญิก

หมู่บ้านหัตถกรรมตีมีด พิพิธภัณฑ์มีชีวิตแห่งบ้านอรัญญิก

Read more ...

เรื่องเล่าแห่งแสงและเงา พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง บ้านหนังสุชาติ ทรัพย์สิน

  ชวนเยือนพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงบ้านหนังสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินแห่งชาติ ฟังเรื่องเล่าแห่งแสงและเงา การแสดงพื้นบ้านที่ชาวปักษ์ใต้ชื่นชอบ

Read more ...

ไฟฝันงานศิลป์ ของ อินสนธิ์ วงค์สาม

สีสันแห่งประสบการณ์ชีวิต จิตใจ อารมณ์ แรงผลักดันสู่การสร้างสรรค์งานศิลปะ ของ อินสนธิ์ วงค์สาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)

 

Read more ...