ลมหายใจแห่ง เรือกอและ

ชื่นชม เรือกอและ ลำงาม ลอยลำเป็นศรีสง่าเหนือน่านน้ำบางนรา สำแดงฝีมืองานช่างชำนาญศิลป์แห่งพื้นถิ่นดินแดนงามด้ามขวานทอง  

Read more ...

เมื่อคนโฆษณา ต้องมนตราหุ่นกระบอก

นิเวศ แววสมณะ คนโฆษณาที่ต้องมนตราหุ่นกระบอก ทั้งชีวิตทุ่มหมดหน้าตักหวังสร้างสรรค์ให้หุ่นกระบอกอยู่คู่คนไทยสืบไป

Read more ...

สืบสานงานศิลป์ ผ่านก้อนดิน และความทรงจำ ศิลปะเพื่อชุมชน ราชบุรีคนเมืองอาร์ต

กล้าที่จะแหกคอก ลองผิดลองถูก เรียนรู้จากความผิดพลาด ของวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ (ติ้ว) ผลักดันราชบุรี “เมืองโอ่งมังกร” สู่ภาพลักษณ์ใหม่ “ราชบุรีคนเมืองอาร์ต”

Read more ...

ลี-อายุ จือปา AKHA AMA

“ลี-อายุ จือปา” คนโชคดีที่สุดในโลก ผู้ก่อตั้งและผลักดันให้กาแฟอาข่า อาม่า ได้รับการยอมรับระดับโลก

Read more ...

ไม้ไผ่ ดีไซน์ล้ำ แบรนด์ Korakot

ไม้ไผ่ดีไซน์ล้ำ แบรนด์ Korakot

     เมื่อความคิดสร้างสรรค์ผสานกันลงอย่างตัวกับภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมดั้งเดิม ก่อเกิดงานหัตถศิลป์ร่วมสมัยที่ทรงคุณค่า สู่การขับเคลื่อนชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยสินค้าทางวัฒนธรรม หนึ่งในนักออกแบบที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์กลั่นภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างเป็นผลงานเหล่านั้น คือ กรกต อารมย์ดี

Read more ...