ครูเตือน พาทยกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย)

ครูเตือน พาทยกุล ครูศิลปินแห่งชาติผู้สร้างสรรค์ ประดิษฐ์และประพันธ์ดนตรีไทยตลอดชั่วชีวิต

Read more ...

บรมครู หุ่นกระบอกสยาม ๕ แผ่นดิน ครูชื้น (ชูศรี) สกุลแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หุ่นกระบอกไทย)

ครูชื้น (ชูศรี) สกุลแก้ว ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ศิษย์รักและสืบสานหุ่นกระบอกไทยไปอนุชนรุ่นหลังอย่างเต็มกำลัง

Read more ...

อังคาร กัลยาณพงศ์

อังคาร กัลยาณพงศ์

อังคาร กัลยาณพงศ์ จิตรกรกวีศรีแผ่นดิน

Read more ...

พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร

 พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร ผู้สะท้อนพฤติกรรมมนุษย์และความสำนึกทางสังคมผ่านวรรณศิลป์อย่างมีชั้นเชิง

Read more ...